Aylar: Nisan 2010

YAŞASIN 1 MAYIS-2010

Yaşasın dünya işçi ve emekçilerinin uluslararası dayanışma, birlik ve mücadele günü!

 

YAŞASIN 1 MAYIS !

 

Kapitalizmin krizi sürmektedir. Kapitalist ve emperyalist sistem krizden kurtulamaz. Kriz onun doğasında vardır. Finans oligarşi ve onların elinde kukla haline gelen hükümetler krizin yükünü işçi ve emekçilerin sırtına yüklemektedirler. Emperyalizmin finans sistemlerine bağımlı, NATO’nun antikomünist ve saldırgan emellerine hizmet eden Erdoğan Hükümeti de krizin yükünü işçi ve emekçilere ödettirmektedir. O, halktan topladığı vergileri hem tekelleri kurtarmak için harcıyor, hem de NATO’nun vurucu timi haline gelen Türk Ordusuna veriyor ve bu paraların miktarını da halktan saklıyor. 30 yıldan beri Kürtlere karşı sürdürülen kırım için her yıl milyarlarca dolar harcanıyor. Erdoğan Hükümeti hem Kürt halkına, hem de Türkiye işçi ve emekçilerine saldırmaktadır. Son TEKEL işçilerine saldırı O’nun işçi düşmanı maskesini bir kez daha ortaya koymuştur. Erdoğan Hükümeti NATO’lardan, ABD ve AB emperyalistlerinden aldığı paraları bu savaşlarda kullanıyor, tekellere aktarıyor. Borç aldığı bu paraları halka ödettirmeye kalkıyor. Türkiye halkları Erdoğan hükümeti sayesinde tarihinde görülmemiş borç altına sokulmuştur. O halkın işsizliğe, yokluğa ve sefalete karşı tepkisini sözde yeni anayasa değişiklikleri, demokrasi oyunlarıyla geçiştirmeye çalışıyor.

 Erdoğan Hükümeti, halkın başlıbaşına yeni, demokratik bir anayasa talebi yerine, gerici, amerikancı faşistlerin çıkardığı 12 Eylül Anayasasına yama yapmaya çalışmaktadır. Parlamento içinde bu Anayasaya tepki gösteren Kürt halkının siyasi iradesini yansıtan parlamento içi muhalefetin üstüne CHP ve MHP gibi Ergenekoncularla birlikte saldırmaktadır. Parlamento dışında da yeni bir demokratik Anayasa için direnenlerin üstüne yürümektedir. Bu Türk burjuvazisinin de cibilliyetsizliğini, tutarsızlığını göstermektedir.

 

Ülkenin bu koşullarına seyirci kalınamaz. Krizlere, savaşlara, yoksulluğa, işsizliğe karşı savaş, herşeyden evvel, başta işçi sınıfının ve devrimci ilerici güçlerin birliğini zorunlu kılmaktadır. İşçi sınıfının avangart kolu partimiz TKP’mizin kurulduğu 1920 yılından beri verdiği ideolojik ve politik savaşlar burjuvazinin her zaman korkulu rüyası olmuştur. O, partimizi yasaklatmış, onu işçi sınıfından ve yığınlardan koparmak için her türlü yönteme başvurmuş, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeye yeltenmiş, doğruları “SİP-TKP” gibi sahte partilerle çarpıtmaya kalkışmıştır.

 

Bugün, Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri gibi Partimiz de, Kruşçov revizyonizmiyle başlayan ve Gorbaçov hareketiyle sonuçlanan emperyalist karşı devrimin ağır bedelini ödemektedir. Bu durumda işçi ve sendikal hareket içindeki tüm sağ ve sol oportünistler, yeni tip sendika bürokratları, işçi aristokratları, işçi hareketini çarpıtmaktan başka görevi olmayan bilirkişi geçinen aydınlar, işçi sınıfını burjuvazinin kuyruğuna takmak için cirit atmaktadırlar. Bu akım ve kişilerden İşçi ve Komünist Hareketinin arınması zorunluktur. Komünist Partiler ve İşçi Hareketi bunlardan arındıkça hem kendi birliği güçlenecek, hem de burjuvaziye karşı devrim hareketi yol alacaktır.

 

Bu yıl 1 Mayıs’ta dünya işçi ve emekçileri “krizin yükünü biz ödemiyecegiz” diye alanlara çıkacaklardır. İstanbul’da işçi ve emekçiler Taksim’de buluşacaklar, devrimci geleneklerini sürdüreceklerdir. Tüm Türkiye’de işçi ve emekçiler bağlı oldukları sendikaların saflarında yürüyeceklerdir. Partimizin üyeleri her zaman olduğu gibi bu yıl da işçi sınıfının birlik ve dayanışma gününü bulundukları her şehirde güçlendirmeye çalışacaklardır, üyesi oldukları sendikaların, demokratik örgütlerin saflarında olacaklardır. Yurtdışındaki, özellikle Federal Almanya’daki göçmen işçilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız da oturdukları, çalıştıkları yerlerde geçmişte olduğu gibi sendikalarında Alman ve diğer ulustan işçilerle birlikte yürüyüş ve mitinglere katılacaklardır.

 

Taleplerimizi 1 Mayıs kutlamalarında haykıralım, mücadelemizi yükseltelim. 

Krizin yükünü işçi ve emekçiler değil, tekelller ödesin!

Talana, vurguna, yokluğa, savaşlara son! Herkese iş! NATO’ya, ABD ve AB  emperyalistlerine karşı savaşa devam!

Türk ordusu Irak’tan, Kürdistan’dan, Afganistan’dan, Kosova’dan, Afrika’dan tamamen geri çekilmeli! Emperyalistlerin aleti olmamalı! Ordu Türkiye halklarının hizmetine girmelidir!

Kürt halkına karşı sürdürülen savaşa son! Hemen genel af çıkarılmalı, PKK ile görüşmelere başlanmalı!  

Ermeni kırımı kabul edilmeli!!

Ermenilerden, Kürtlerden, Rumlardan, Süryanilerden özür dilenmeli!

12 Eylül Anayasası kaldırılmalı, demokratik, ulusal ve özerklik temelinde yeni bir anayasa yapılmalı! 

1977 Bir Mayıs katillerinden hesap sorulmalı!  

TKP’ye konan yasak kaldırılmalı! 

İşçi sınıfının ve emekçilerin örgütlenme ve mücadelesine getirilen kısıtlamalara son!

TEKEL işçileriyle dayanışmaya devam! 

Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur!

 Her alanda kadın erkek eşitliği!

İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar! İşçi sınıfının, sizlerin öz örgütü olan TKP’yi savun!

Yaşasın Bir Mayıs! Yaşasın Proleterya Enternasyonalizmi! 

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı!

Yaşasın TKP!

Yaşasın Uluslararası Komünist Hareketin

Marksçı-Leninci birliği!

 

Nisan 2010

Es lebe der 1. Mai-2010

Es lebe der 1. Mai

 

Es lebe der internationale Solidaritäts-, Einheits- und Kampftag der Arbeiter und Werktätigen der ganzen Welt!

 

Die Krise des Kapitalismus geht weiter. Das kapitalistische und imperialistische System kann nicht frei von Krisen sein. Die Krise liegt in seinem Wesen. Die Finanzoligarchie und die Regierungen, die in den Händen der Finanzoligarchie zu Marionetten geworden sind, wälzen die Last der Krise auf den Rücken  der Arbeiter und Werktätigen ab. Auch die Regierung Erdogan, die abhängig von dem imperialistischen Finanzsystem ist und  im antikommunistischen und aggressiven Dienst der NATO steht,  lässt die Arbeiter und Werktätige die Last der Krise zahlen. Einerseits gibt die Regierung Erdogan die vom Volk eingetriebenen Steuern  für die Rettung der Monopole aus, andererseits der türkischen Armee, die eine Eingreifstruppe der NATO geworden ist; die Höhe dieser ausgegebenen Beträge wird vor dem Volk verheimlicht. Jedes Jahr werden für den seit nunmehr 30 Jahre andauernden Krieg gegen die Kurden Zigmilliarden Dollar ausgegeben.


 

 

Die Regierung von Erdogan greift sowohl das kurdische Volk, als auch die Arbeiter und die Werktätigen der Türkei an. Die letzten Angriffe auf die TEKEL-Arbeiter legte ihre arbeiterfeindliche Maske bloß. Die Regierung von Erdogan verwendet die Gelder, die sie von der NATO, von den US- und EU-Imperialisten erhielt, für diese Kriege und stellt sie den Monopolen zur Verfügung. Sie lässt diese Gelder, die als Darlehen geliehen worden sind, vom Volk zahlen. Dank der Regierung Erdogan sind die Völker der Türkei in eine in ihrer Geschichte nie dagewesene Schuldenfalle geraten. Die Regierung versucht die Reaktionen des Volkes gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Elend mit neuen Verfassungsänderungen und mit Vorspiegelung der Demokratie zu vereiteln.

 

Statt die Forderungen des Volkes nach einer völlig neuen demokratischen Verfassung zu erfüllen, versucht die Regierung von Erdogan die durch die reaktionären, proamerikanischen faschistischen Kräfte  erlassene Verfassung vom 12. September zu flicken. Die parlamentarische Opposition, die den politischen Willen des kurdischen Volkes widerspiegelt und dieser Verfassung konsequent entgegentritt, wird im  Parlament von der Regierung gemeinsam mit Ergenekon-Parteien wie CHP und MHP (Republikanische Volkspartei und Nationalistische Bewegungspartei) angegriffen. Auf die Kräfte außerhalb des Parlaments, die sich für eine demokratische Verfassung einsetzen, wird mit der gesamten Macht des Staates losgegangen. Dies zeigt, wie auch die türkische Bourgeoisie doppelzüngig und windig ist.

 

Gegenüber dieser Lage des Landes kann man sich nicht gleichgültig verhalten. Der Kampf gegen die Krise und Kriege, gegen die Arbeitslosigkeit und Armut erfordert vor allem und zuallererst die Einheit der Arbeiterklasse und der fortschrittlich revolutionären Kräfte. Die politischen und ideologischen Kämpfe unserer Partei, der TKP, der Avantgarde der Arbeiterklasse bildete seit ihrer Gründung von 1920 die Alpträume der Bourgeoisie. Sie hat unsere Partei verboten, ergriff alle Maßnahmen, um ihre Bindungen zur Arbeiterklasse und zu den Massen zu unterbinden, versucht die Wirklichkeit zu verschleiern, die Wahrheiten durch die Gründung der sogenannten kommunistischen Parteien wie SIP-TKP zu entstellen.

 

Heute zahlt auch unsere Partei wie die internationalen kommunistischen und Arbeiterparteien einen hohen Preis wegen der imperialistischen Konterrevolution, die mit dem Revisionismus von Chruschtschow angefangen  hat und mit der Gorbatschow-Bewegung zu Ende geführt wurde. Unter diesen Bedingungen tummeln sich in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung alle Arten von Rechts- und Linkssektierern, die Gewerkschaftsbürokraten von neuem Typ, die Arbeiteraristokraten, die beratenden Akademiker, die keine andere Aufgabe haben, als die Arbeiterbewegung zu lähmen, um die Arbeiterklasse zum Anhängsel der Bourgeoisie zu machen. Es ist für die Arbeiter- und kommunistische Bewegung eine Notwendigkeit, sich von diesen Strömungen und Personen zu trennen. Je mehr sich die kommunistischen Parteien und Arbeiterbewegung von denen trennen, umso mehr werden sie ihre Einheit stärken und wird die revolutionäre Bewegung gegen die Bourgeoisie voranschreiten.

 

In diesem Jahr werden die Arbeiter und die Werktätigen am 1. Mai mit der Losung: „Wir zahlen nicht für eure Krise“ auf die Straße gehen. In Istanbul werden sich die Arbeiter und  Werktätigen auf dem Taksim-Platz treffen und ihre revolutionäre Tradition fortführen. In der ganzen Türkei werden die Arbeiter und Werktätigen in den Reihen ihrer Gewerkschaften marschieren. Die Mitglieder unserer Partei werden in ihren Städten wie jedes Jahr auch in diesem Jahr den Einheits- und Solidaritätstag der Arbeiterklasse stärken, in den Reihen der Gewerkschaften und der demokratischen Organisationen, in denen sie Mitglieder sind, ihren Platz einnehmen. Die Arbeitsimmigranten aus der Türkei im Ausland, insbesondere in der BRD, die Arbeiter, die Jugendlichen, die Frauen werden in den Städten, wo sie wohnen und arbeiten, wie in der Vergangenheit in ihren Gewerkschaften mit deutschen Arbeitern und mit den Arbeitern aus anderen Nationalitäten gemeinsam an den 1. Mai. Demonstrationen und Kundgebungen teilnehmen.

 

 

Bringen wir auf den 1.Mai Kundgebungen unsere Forderungen zum Ausdruck und stärken wir unseren Kampf:

 

 

Die Last der Krise sollen nicht die Arbeiter und Werktätigen, sondern die Monopole zahlen!

  

Schluss mit der Ausplünderung und Ausraubung, mit Armut und Krieg!  Arbeit für alle!  Weiter mit dem Kampf gegen NATO, gegen die US- und EU-Imperialisten!

  

Völliger Rückzug der türkischen Armee aus dem Irak, aus Kurdistan, aus Afghanistan, aus dem Kosovo, aus Afrika!  Die Armee soll kein Spielzeug in den Händen der Imperialisten sein, sie soll im Dienste der Völker der Türkei sein!

  

Schluss mit dem Krieg gegen das kurdische Volk! Sofortiger Erlass einer Generalamnestie, Aufnahme der Verhandlungen mit der PKK!

  

Anerkennung des Massenmordes an dem armenischen Volk!

  

Erklärung einer Entschuldigung bei den Armeniern, Kurden, Griechen, Assyrern!

  

Abschaffung der Verfassung vom 12.September, Schaffung einer neuen, demokratischen, auf nationaler Autonomie begründeten Verfassung!

  

Die Verbrecher der 1. Mai Kundgebung von 1977 sollen sich vor Gericht verantworten!

 

Aufhebung des Verbots der Kommunistischen Partei der Türkei!

 

Schluss mit den Einschränkungen gegen die Organisation- und Kampffreiheit der Arbeiterklasse und Werktätigen!

 

Weiter Solidarität mit Tekel-Arbeiter!

 

Der Kampfweg der Jugend ist der Kampfweg der Arbeiterklasse!

 

Gleichbehandlung der Frauen und Männer in allen Bereichen!

 

Arbeiter, Werktätige, Jugendliche, Frauen! Verteidigt die Kommunistische Partei der Türkei, die politische Organisation der Arbeiterklasse und ihre eigene Organisation!

 

Es lebe der 1.Mai! Es lebe der proletarische Internationalismus!

 

Es lebe die Arbeiterklasse der Türkei!

 

Es lebe die Kommunistische Partei der Türkei!

 

Es lebe die marxistisch-leninistische Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung!