Aylar: Mayıs 2010

Yunanistan Komünist Partisi’ne-Dayanışma-2010

Yunanistan Komünist Partisi
Merkez Komitesine

Değerli Aleka Papariga Yoldaş,

1920’de kurulan TKP’yi savunan komiteler olarak Yunanistan işçi sınıfının ve emekçilerinin yegane yöneticisi ve yönlendiricisi avangart kolu olan Yunanistan Komünist Partisi’nin AB’ye ve IMF’ye ve bunların yerli işbirlikçilerine karşı yürüttüğü savaşı var gücümüzle destekliyoruz. Türk egemen çevrelerinin ve onların askeri kesiminin Kıbrıs Cumhuriyetine yaptıkları çıkartmada, işgalde ve Yunan cuntasına karşı savaşta Türk milliyetçiliğinin her türüne karşı çıkan enternasyonalist partimiz TKP, o zaman yanınızda olduğu gibi, bugün de aynı ruhla yanınızdadır.

Bugün Yunan işçi ve emekçileri, sendikaları genel grev de dahil değişik direniş biçimleriyle ulusal ve uluslararası tekellere karşı çetin bir savaş yürütmekte ve bunların oyunlarını ve provokasyonlarını bozmaktadır. Yunan işçi sınıfı ve emekçileri AB’ye, IMF’ye, yerli ve uluslararası tekellere karşı verdikleri mücadeleyle Avrupa işçi ve emekçilerine örnek oldukları gibi, Türkiye’de de işçi sınıfının ve Kürt ulusal demokratik hareketinin AB’ye ABD’ye, ulusal ve uluslararası tekellere ve Erdoğan Hükümetine karşı verdiği mücadeleyi güçlendirmektedir.

Yunanistan’da ve tüm dünyada yaşanan krizin nedeni kapitalist, emperyalist sistemdir, AB ve ABD emperyalistleridir. Bu krizin yükünü işçi ve emekçiler değil, krizi çıkartan ulusal ve uluslarası tekeller üstlensin. Kriz için işçi ve emekçilerin ödeyecekleri tek cent yoktur. Krizsiz bir yaşam ancak kapitalizm aşılıp sosyalizme geçildiği zaman mümkün olacaktır.
Komünist selamlarımızla

07 Mayıs 2010

Gündem Online Redaksiyonuna

Gündem Online Redaksiyonuna

Degerli Arkadaşlar.

1 Mayıs 2010 tarihli sitenizde “TKP’li faşistlerin provokasyonu sürüyor” başlıkllı haberinizin içeriğine tamamen katılıyoruz. Herkesin bildiği gibi SIP’den (Sosyalist İktidar Partisinden) gelen bu kişiler 2001 yılında isimlerini değiştirerek, 1920 de kurulan ve halen illigal olan partimiz TKP’nin adını aldılar.
Nabi Yağcı’nın likidasyonundan sonra, kimi Politbüro ve MK üyeleri dahil parti üyeleri yurt içinde ve dışında parti çalışmalarını devam ettirme kararı aldı. Bizim partimiz 1920 de Mustafa Suphilerin kurduğu TKP’dir ve TIP’e girmiş çıkmış olan SIP’lilerin kurduğu sahte “TKP” ile hiç bir ilgisi yoktur. Onların ne üyeleri, ne ideolojileri, ne de siyaseti bizim amaç ve ilkelerimizle bağdaşır.

NTV Türk Televizyonunun arşivine bakılabilir. Bu TV’den Oğuz Haksever’in yönettiği bir yayınında Ankara Cumhuriyet Savcısı açıkca bu partiyi kuranların, yani TKP ismini alan kişilerin eski TKP ile bir ilişkileri olmadığını belirtti, bunların “iyi insanlar” olduğu anlamına gelen sözler söyleyerek bu TKP ile ilgili kapatma kararını geri aldığını açıkladı.

Gazetenizde belirtildiği gibi, bu parti devlet destekli bir partidir. Bunlar her türlü provokasyonu yapabilirler ve bunu Türkeiye’de solum diyenlerin çok iyi bilmesi gerkir. Bunların size saldırıları yeni değildir. Bunlar kurulduğundan beri Kürt ulusal sorununda Devletin Kürtlere karşı barbar saldırılarını görmemezlikten gelmişler, onun inkarcı ve imha planlarını onaylamışlardır. Bunlar egemen Türk burjuvazinin milliyetciliğini yayıyorlar, Türk Ordusunun gölgesinde hareket ediyorlar, komünizm, komünislik, sol adına sosyal şövenizmi savunuyorlar. Kürtler için bir asimilasyon yuvası olan “Memetcik okullarını” savunan yine bunlardır. Dersim’de Kürt halkına yapılan barbar imha hareketini, Komintern belgelerini çarpıtıp, partimizin desteklediğini iddia ederek TKP’yi karalamaya çalışan faşistoid Doğu Perinçek’in yaptığını şimdi bunlar yapıyorlar.

Bizim 1920 de kurulan partimiz TKP’nin ulusal konuda tutumu bugün de açıktır. “TKP’li faşistler” ibaresi gerçeğin kendisi ve sahtesi hakkında bir ayırım yapmadığı için kamuoyunda yanlış bir bilginin doğmasına sebeb oluyor. Biz sizin bunu kasıtlı yaptığınız kanısında değiliz. Lutfen bizi bunlarla aynı kefeye koymayın. Bizce, bu “TKP”’den bahsederken bunların sahte TKP olduğunu veya TKP adını aldıklarını veya kullandıklarını belirtmeniz kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından önemlidir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Selmalarımızla

1 Mayıs 2010