Vural Atis yoldaşı kaybettik

PARTİMİZ bir savaş erini daha kaybetti. Vural Atis Yoldaş ani yakalandığı hastalığa yenik düştü, 17 Ekim 2023’de İzmir’de hayata gözlerini yumdu. O son nefesine kadar işçi sınıfının yüce davasına, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine, Marksizm-Leninizm öğretisine bağlı kalan işçi sınıfının bir neferi, partimiz TKP’nin bir üyesiydi.

Vural yoldaş DİSK Maden-İş Sendikası’nda Kemal Türkler’in önderliğinde sınıf ve kitle sendikacılığı, tabanın söz ve karar sahibi olma anlayışıyla yoğrulmuş, Ege Bölgesinde DİSK ve Maden-İş’in temsilciliğini yapmış, İzmir’de DGM ve MESS ezilmesinde öncü olmuş ateşli, bilinçli bir sendika militanıydı. O bu savaşlar içinde partisi TKP’yi bulmuş, hayatı kökten değişmiş, yepyeni bir atılım kazanmıştı. O bundan böyle hayatını partiyi işçi sınıfı içinde örgütlemeye, sınıf savaşını yükseltmeye adamıştı. Çünkü o Marksçı-Leninci partisi olmayan bir işçi sınıfının tarihsel rolünü başarıyla oynayamayacağını biliyordu.

Vural yoldaş 80’li, 90’lı yılların karanlığında partisinin Suphici-Bilenci Marksçı-Leninci devrimci rotasından şaşmadan yürümüş, Nabi Yağcı’nın solla birlik adına partiyi likidasyonuna karşı çıkmış, bir komünist gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Partimiz TKP’yi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçen Şiko ve Yelkenci yoldaşlar ve onların Türkiye’de partiyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışan yoldaşları Vural yoldaşı buldular. O tekrar partisine kavuşmanın heyecanıyla eski partililerin savrulduğu İzmir’de Partimiz TKP’yi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti. Küçük de olsa başarılar sağladı. Ama ömrü yetmedi. Şimdi yoldaşları mücadeleye onun bıraktığı yerden devam edeceklerdir.

Partimiz TKP yaşıyor ve savaşıyor!

TKP – 1920  www.tkp-online.com