Yunanistan Komünist Partisi’ne-Dayanışma-2010

Yunanistan Komünist Partisi
Merkez Komitesine

Değerli Aleka Papariga Yoldaş,

1920’de kurulan TKP’yi savunan komiteler olarak Yunanistan işçi sınıfının ve emekçilerinin yegane yöneticisi ve yönlendiricisi avangart kolu olan Yunanistan Komünist Partisi’nin AB’ye ve IMF’ye ve bunların yerli işbirlikçilerine karşı yürüttüğü savaşı var gücümüzle destekliyoruz. Türk egemen çevrelerinin ve onların askeri kesiminin Kıbrıs Cumhuriyetine yaptıkları çıkartmada, işgalde ve Yunan cuntasına karşı savaşta Türk milliyetçiliğinin her türüne karşı çıkan enternasyonalist partimiz TKP, o zaman yanınızda olduğu gibi, bugün de aynı ruhla yanınızdadır.

Bugün Yunan işçi ve emekçileri, sendikaları genel grev de dahil değişik direniş biçimleriyle ulusal ve uluslararası tekellere karşı çetin bir savaş yürütmekte ve bunların oyunlarını ve provokasyonlarını bozmaktadır. Yunan işçi sınıfı ve emekçileri AB’ye, IMF’ye, yerli ve uluslararası tekellere karşı verdikleri mücadeleyle Avrupa işçi ve emekçilerine örnek oldukları gibi, Türkiye’de de işçi sınıfının ve Kürt ulusal demokratik hareketinin AB’ye ABD’ye, ulusal ve uluslararası tekellere ve Erdoğan Hükümetine karşı verdiği mücadeleyi güçlendirmektedir.

Yunanistan’da ve tüm dünyada yaşanan krizin nedeni kapitalist, emperyalist sistemdir, AB ve ABD emperyalistleridir. Bu krizin yükünü işçi ve emekçiler değil, krizi çıkartan ulusal ve uluslarası tekeller üstlensin. Kriz için işçi ve emekçilerin ödeyecekleri tek cent yoktur. Krizsiz bir yaşam ancak kapitalizm aşılıp sosyalizme geçildiği zaman mümkün olacaktır.
Komünist selamlarımızla

07 Mayıs 2010