Açıklama: 24 Nisan 2020 Ermeni Soykırımı’nın 105. Yıldönümü

24 Nisan 1915 soykırımı nedeniyle tüm Ermenilerden özür diliyoruz!

Katilleri lanetliyor, kurbanların anıları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerinin acılarını, Ermeni halkının matemini paylaşıyoruz.

24 Nisan tüm dünyada “Ermeni Soykırımını Anma günü”dür. Bugün Türkler için de tarihleriyle yüzleşme ve hesaplaşma günü, onca acılar çektirdiği  halklardan özür dilediği gün olması gerekirdi. Ama Türklerin büyük çoğunluğu hâlâ kendi adına tarihinde işlenen katliamlarla, soykırımlarla yüzleşmeyi maalesef reddetmektedir. Küçük bir azınlık olsak da, biz devrimciler, ilericiler, demokratlar, sosyalist ve komünistler bu yüzleşmeyi yapmak zorundayız. Yaklaşık 20 yıl öncesinde bu yönde atılmaya başlanan adımlar daha da ilerletilmelidir.    

24 Nisan Türkiye tarihinde utanç verici kara bir gündür. 24 Nisan 1915 Osmanlı Devleti’ni yöneten İttihat ve Terakkici katillerin İstanbul’da 250 Ermeni aydınını toplatıp yok edilmek üzere Ankara’ya, İç Anadolu’ya sürdükleri  gündür. Bu tarihten sonra 1 milyondan fazla Ermeni Suriye çöllerine “tehcir” edilmek üzere toplatıldı. Tehcir sırasında erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yarım milyonla 1 ,5 milyon arasında Ermeni katledildi. Yüzlerce kilometrelik yollarda açlıktan ve susuzluktan ölüme terk edildi veya gaddarca öldürüldü. Mallarına, varlıklarına el kondu. Kurtulabilenler Avrupa’ya, ABD’ye, Latin Amerika’ya kaçtı. Kaçamayanlar zorla Müslümanlaştırıldı ve Türkleştirildi. Yaşananlar bir halkın yok oluşu, bir insanlık dramıydı. İnsanlıkla bağdaşmayan bir barbarlıktı. Ermeni halkına çektirilen acılar tarif edilemez ölçüde büyüktür, Bu katliam, 20. Yüzyılın en büyük soykırımlarından biridir. Halkımızın bu soykırımla yüzleşmesini sağlamak biz demokrat ve komünistlerin üzerine düşen en büyük sorumluluktur.

24 Nisan 1915 yalnız Ermeni halkına değil, Anadolu’daki diğer Hıristiyan halklara: Pontus Rumlarına, Asuri ve Süryanilere, Ezidilere karşı işlenen katliamların, soykırımların da hız kazandığı bir tarihtir. Daha Sultan Abdülhamit döneminde Anadolu’nun doğusunda yaşayan Ermenilere ve Hıristiyan halklara karşı katliamlar yapılmış, malları ve varlıkları yağmalanmıştır. Bu katliamlar gelecekteki soykırımların habercisiydi. Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun milliyetçiliği kabarmaya başlamış İttihatçı liderleri  Anadolu’yu sadece Türklere ve Müslümanlara vatan yapmak için etnik ve dinsel „temizlik“ planları yaptılar. I. Dünya Savaşı sırasında bu “arınma” operasyonlarını İttihat ve Terakki yönetimi 24 Nisan 1915’de Ermenilerle başlattı. Bu plan daha sonra devam ettirildi.

Türkiye’nin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi Ermeni ve diğer halklara karşı işlediği soykırımlarla yüzleşmekten geçmektedir. Bütün bu soykırımları lanetleyelim, bu halklardan özür dileyelim, onların acılarını paylaşalım. Hem ülke içinde, hem dışarıda komşularımızla barış, dostluk ve dayanışma içinde yaşamanın yolunu açalım.

TKP 1920                      www.tkp-online.com