AÇIKLAMA:

PARTİMİZİN 100. Kuruluş yıl dönümünü;  pandemi nedeniyle Anadolu’da bir ceviz ağacının altında büyük bir coşkuyla kutladık. Toplantı Mustafa Suphi, 15’ler başta olmak üzere katledilen ve yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız ve devrimcilerin anısına saygı duruşu ve parti marşıyla açıldı. Ölenlerin yasını tutmadan güneşi zapt edeceğimiz haykırıldı.

 Açılış Türkçe ve Kürtçe konuşmalarla yapıldı.

 Toplantıda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler tartışıldı. Dünyada ve Türkiye’deki işçi ve emekçilerin önünde duran nihai hedefin, burjuvazinin iktidarını yıkıp kapitalist sömürü düzenine son vermek için; iki aşamalı demokratik ve sosyalist devrim yolunda sınıf mücadelesini yükseltmek olduğu vurgulandı. Dünyada emperyalist rekabetin ve gerginliğin arttığı ve savaş tehlikesinin yükselmekte olduğu, buna karşın dünyada ve Türkiye’de barış hareketinin yükseltilmesi gerektiği belirtildi. Türk emperyalizminin temsilcisi Erdoğan’ın faşizan rejimi de Ortadoğu’da ve Akdeniz’de gerilimi artırmakta, Kürt Halkına ve komşulara saldırmakta, Osmanlı yayılmacılığını hortlatmakta olduğu belirtilerek, özellikle Kürt Halkına karşı yürüttüğü kirli savaşa şiddetle karşı çıkıldı. Kürt sorununun barışçıl, eşitlik, özerklik ve özgürlük temelinde demokratik yollardan çözülmesi gerektiği, Kürt Halkının özgürlük ve demokrasi savaşının Türk Halkının da özgürlük ve demokrasi savaşı olduğu; Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’nin demokratikleşemeyeceği, sınıf savaşının da gelişemeyeceği saptandı.  Toplantıda şu an en acil görevin Erdoğan’ın faşizan tek adam rejimini yıkmak, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması mücadelesini yükseltmek olduğu önemle belirtildi. Bu mücadele için başta HDP’nin güçlendirilmesi ve yığınlar arasında çalışmanın önemi üzerinde duruldu ve tüm muhalif güçlerin ittifakının gerçekleştirilmesi, en acil görev olarak önümüze koyuldu ve zaman kaybetmeden harekete geçilmesinin zorunluluğunun altı önemle çizildi.

 TKP tüm ilerici, demokratik, devrimci ve muhalif güçlerin ortak mücadele hattını örmek için üzerine düşen bütün görevleri yerine getirecektir. Partimiz; 1920’den beri Mustafa Suphi ve Ethem Nejatların, onların yolundan giden Nazımların, Bilenlerin mücadele ruhuyla; bu mücadeleler içinden yeni Atılımlarla ortaya daha güçlü çıkacak, işçi sınıfının kurtuluşunda öncülüğü yerine getirmek için, sınıf savaşının olduğu her yerde kök salacak, mücadele bayrağını yükseltecektir.  

TKP 1920                             www.tkp-online.com

Yaşasın TKP!

Yaşasın Marksizm-Leninizm!

Yaşasın Proletarya enternasyonalizmi!

Nerede bir yoldaş varsa parti orada vardır! Yaşıyor ve savaşıyordur!