TKP 1920'den

Yunanistan Komünist Partisine Mektup

YKP Merkez Komitesi’ne 21.07.2005 Değerli Aleka Papariga Yoldaş, Geçen yılın sonunda Türkiye’ye yaptığınız bir ziyaretle ilgili basında çıkan habere tesadüfen rasladık ve okuyunca hayretler içinde kaldık. Zira bu haber, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) ve Türkiye Komünist Partilsinin (TKP) kuruluşlarından beri ulusal ve uluslararsı alanlardaki siyasetlerine uymuyordu. Basında çıkan habere göre, Türkiye’deki „kardeş“ partiniz „TKP“’yi ziyaret ettikten sonra Yunanistan’da yaptığınız basın

Devamını oku

TKP’yi Yeniden Yapılandırma Girişimi-2004

TKP’yi Yeniden Yapılandırma Grirşimi   10 Eylül 2004 Açıklaması   Yoldaşlar,   Bugün yine 10 Eylül. Partimiz TKP’nin kuruluş yıldönümü. Bu parti 1920’de Büyük Ekim Devriminin ve işçi sınıfımızın ve halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin ateşleri ıçinde uluslararası işçi ve komünist hareketinin bir bölüğü olarak doğdu. Ağır baskılara, ölüm ve işkencelere, illegal koşullara rağmen işçi sınıfı ve halkımız arasına

Devamını oku

Tüstav Nere Gidiyor?

Tüstav Nere Gidiyor?                                                                                 7 Haziran 2004      Reel sosyalizm yıkılırken, burjuvazi “Marks öldü, İsa yaşıyor” diye bayram çığlıkları atmaya başladı. Reel sosyalizmin yıkılmasıyla  epperyalistler yalnız yeni pazarlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bir yandan eski siyasi rejimleri restore etmeye yöneldi, diğer yandan da marksizmin doğuşuyla yenilen burjuva felsefesi ve ideolojisini tekrar dünya çapında tek bir görüş olarak egemen kılmaya

Devamını oku

Nabi’ye mektup

Merhaba Nabi, Berlin, 19.1.2004 Tustav sitesinde yazılarını ve verilen cevapları okudum. Tarihe tanıklık adına yaptığın bazı açıklamalar ve ileri sürdüğün bazı görüşlerin beni dehşete düşürdü. Onun için „kişisel“ konulara girmiyeceğim, öncelikle bu konular üzerinde duracağım: 1- 73 Atılımının mayası ve döl yatağı iddiası: 73 Atılımını 60 sonrası TIP’e, TIP’den kopuşlara bağlıyorsun ve bunun 73 Atılımının „mayası“, „döl yatağı“ olduğunu söylüyorsun.

Devamını oku