Demokratik Toplum Kongresine

Demokratik Toplum Kongresine !

 

14.12.2009

 

Kongrenin değerli yöneticileri,

 

Diyarbakır’da iki gün süren kongrenizin almış olduğu „Türk halkıyla birlikte eşit  ve onurlu bir yaşam garantileyen, Özerk Kürdistan’ı içeren ve Demokratik Türkiye’yi hedefleyen, cinsiyet eşitlikçi yeni bir Anayasa”  çağrınızı biz 1920 de kurulan Türkiye  Komünist Partisi’nin  üyeleri olarak bütün gücümüzle destekliyoruz. Partimiz başından beri  Kürt Halkının kendi devletini kurmak ve ayrılmak da dahil kendi hakkı olduğunu savuna gelmiş ve her türlü dışarıdan müdahaleye karşı çıkmıştır. Bu hakkı hangi yönde kullanacağını Kürt ulusunun kendisi tayin eder, görüşünü savunmuştur. Bugün de  Kürt Ulusunun bu hakkının olduğu görüşünü savunuyouz.

 

Kanımzca Türkiye toplumu çok uluslu ve çok ulusal azınlıklı bir toplumdur. Bütün bu ulusları ve ulusal azınlıkları eşit kılacak bir siyasi düzenin demokratik olması zorunluluktur. Mecvut bölgesel yapılar temelden değişmelidir. Sayıları 30’u aşan ulus ve ulusal azınlıkların varlığı, bunların birlikte yaşayacağı demokratik bir devletin iç örgütlenmesini zorunlu kılıyor. Bugünkü yapının demokratik ve merkezi bir yapıyla yer değiştirmesi gerekir. Bu yeni yapıyla bütün halklar demokratik bir şekilde hem merkezi devlette, hem de özerk yonetimlerde  temsil edilecektir. Böylesi bir yapılanma merkezin ve özerk devletin veya yönetimlerin hak ve görevlerinin, merkezi ve özerk yönetimlerin Anayasalarında açık bir şekilde belirtilmesini gerektirir.

 

Selamlar ve başarılar