TKP 1920'den

TKP’nin Dünü, Bugünü, Yarını (1. Bölüm)

I- TKP: Türkiye işçi sınıfının politik örgütü, savaşkan öncü koludur TÜRKİYE Komünist Partisi TKP, Türkiye toplumunun en ilerici ve devrimci gücü olan işçi sınıfının politik örgütü, onun savaşkan öncü koludur. O, proletaryanın, köylülerin, bütün emekçilerin çıkarlarını, tüm Türkiye halklarının eşitlik ve özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlığını savunur, emperyalistlerle işbirliğine, onların ülkemize ve bölgemize müdahalelerine karşı çıkar.  TKP, ülkemizde egemenliği gasp etmiş, uluslararası

Devamını oku

Türkiye Komünist Partisi TKP 100. Yıl Tezleri (2. Bölüm)

VI- Türkiye orta büyüklükte bölgesel emperyalist bir güçtür TÜRKİYE artık 60’lı, 70’li yıllarda tarif edilen „geri kalmış”, emperyalizme bağımlı, kapitalizmin az gelişmiş olduğu bir ülke değildir. Hâlâ geri kalmış, emperyalist güçlere bağımlı olan yanları vardır. Ama belirleyici olan, ülkenin tüm kaynakları yağma edilerek, çarpık da olsa Türkiye’nin kapitalist gelişme yolunda belli bir mesafe katetmiş olması, tekelci burjuvazinin uluslararası alanda iş

Devamını oku

Türkiye Komünist Partisi TKP 100. Yıl Tezleri (1. Bölüm)

TKP’nin 100. yılı, Türkiye İşçi Sınıfına, Türk, Kürt ve tüm Türkiye halklarına, Uluslararası İşçi ve Komünist Hareketine kutlu olsun! Politik tezler I- Barış, demokrasi, halkların özgürlüğü ve sosyalizm yolunda bir asırlık mücadele DÜNYADA ve ülkemizde işçi sınıfının ve emekçilerin, tüm insanlığın sömürü ve talandan, savaş ve saldırganlıktan, ulusal baskı ve zulümden kurtuluşu için, barış, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm, halkların özgürlüğü ve

Devamını oku

TKP 100 Yaşında! Yeni atılımla yaşıyor, savaşıyor! Temenê PKT 100 sal e! Bi destpêkekî nû dijît û şer dike!

Açıklama / Daxuyanî: 10 Eylül 2020’de Partimiz Türkiye Komünist Partisi TKP 100 yaşında. / 10 îlon 2020 partiya me partiya Komunîsta Tirkiyê dibe sedsal. DÜNYADA ve ülkemizde işçi sınıfının ve emekçilerin, tüm insanlığın sömürü ve talandan, ulusal baskı ve zulümden kurtuluşu için, barış, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm, halkların dostluğu ve enternasyonal dayanışması için kapitalizme ve emperyalizme, tekelci burjuvaziye ve gericiliğe

Devamını oku

Açıklama

Açıklama 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’ni Erdoğan’ın faşist rejimine karşı demokrasi mücadelemizde yaşatalım! BU yıl 15-16 Haziran İşçi Direnişi’nin 50. yılı. Zafer ve yenilgilerle dolu yarım asır! Ama daha çok yenilgilerle dolu bir dönem. Zaferlerimiz büyüktü, ama yenilgilerimiz de büyük oldu. Zaten bunu bugün hem işçi ve sendikal hareketin, hem uluslararası  ve Türkiye komünist hareketinin içinde bulunduğu durum gözler önüne

Devamını oku