TKP 1920'den

AÇIKLAMA:

PARTİMİZİN 100. Kuruluş yıl dönümünü;  pandemi nedeniyle Anadolu’da bir ceviz ağacının altında büyük bir coşkuyla kutladık. Toplantı Mustafa Suphi, 15’ler başta olmak üzere katledilen ve yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız ve devrimcilerin anısına saygı duruşu ve parti marşıyla açıldı. Ölenlerin yasını tutmadan güneşi zapt edeceğimiz haykırıldı.  Açılış Türkçe ve Kürtçe konuşmalarla yapıldı.  Toplantıda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler tartışıldı. Dünyada ve Türkiye’deki işçi

Devamını oku

TKP 100. Yıl Kutlaması`nda Mehmet Bayrak Yoldaş’ın Konuşması

TKP Yaşıyor ve Savaşıyor Yoldaşlar, Pusulamız Marksizm-Leninizm’dir Mustafa Suphilerin ve Ethem Nejatların kurduğu, Salih Hacıoğullarının, Nazım Hikmetlerin, Reşat Fuatların, Hüsamettin Özdoğuların, Yakup Demirlerin, Aram Pehlivanyan ve İsmail Bilenlerin yaşattığı ve bizlerin yaşatmaya çalıştığı partimiz Türkiye Komünist Partisi TKP’mizin 100. yılını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 100 yıl, bir asır, dile kolay! Başarılar ve yenilgilerle, acılar ve sevinçlerle, cinayet ve ölümlerle, zindan

Devamını oku

TKP’nin Dünü, Bugünü, Yarını (2. Bölüm)

XIII- 1951/52 Tevkifatı: Partide bölünmeler ve ayrışmalar 1951/52 Tevkifatı olarak tarihe geçen bu tutuklama parti tarihinde yaşanan en büyük yıkımlardan biridir. Tutuklamaların esas nedeni iktidara yeni gelen Menderes-Bayar yönetiminin ABD ve Batı yanlısı politikalarına engel çıkaracak esas güç olan komünistlerin faaliyetlerinin önlenmesiydi. Hükümetin NATO’ya giriş bileti olan Kore Savaşı’na asker gönderilmesine Behice Boran’ın başında olduğu Barışseverler Cemiyeti karşı çıkmış ve

Devamını oku

TKP’nin Dünü, Bugünü, Yarını (1. Bölüm)

I- TKP: Türkiye işçi sınıfının politik örgütü, savaşkan öncü koludur TÜRKİYE Komünist Partisi TKP, Türkiye toplumunun en ilerici ve devrimci gücü olan işçi sınıfının politik örgütü, onun savaşkan öncü koludur. O, proletaryanın, köylülerin, bütün emekçilerin çıkarlarını, tüm Türkiye halklarının eşitlik ve özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlığını savunur, emperyalistlerle işbirliğine, onların ülkemize ve bölgemize müdahalelerine karşı çıkar.  TKP, ülkemizde egemenliği gasp etmiş, uluslararası

Devamını oku

Türkiye Komünist Partisi TKP 100. Yıl Tezleri (2. Bölüm)

VI- Türkiye orta büyüklükte bölgesel emperyalist bir güçtür TÜRKİYE artık 60’lı, 70’li yıllarda tarif edilen „geri kalmış”, emperyalizme bağımlı, kapitalizmin az gelişmiş olduğu bir ülke değildir. Hâlâ geri kalmış, emperyalist güçlere bağımlı olan yanları vardır. Ama belirleyici olan, ülkenin tüm kaynakları yağma edilerek, çarpık da olsa Türkiye’nin kapitalist gelişme yolunda belli bir mesafe katetmiş olması, tekelci burjuvazinin uluslararası alanda iş

Devamını oku